Wszelkie utwory pojawiające się w systemie są rozpowszechniane przez użytkowników i na ich odowiedzialność. Charakter rozpowszechniania Plików i innych materiałów w serwisie NuPlays reguluje pkt. 5 regulaminu serwisu.