Ten sprzedawca nie określił szczególnych warunków transakcji